Wypowiedzenie z pracy a ubieganie się o zasiłek

Otrzymałem wypowiedzenie z pracy. Jako powód podano konieczność redukcji zatrudnienia w spółce z o.o. w związku z redukcją kosztów działalności i jej reorganizacją. Urodziłem się w 1958 r., mam ok. 40 lat stażu pracy, w tym 4-krotnie zasiłek z urzędu pracy … WIĘCEJ